Privacy

PCDOKTERBAS respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Ik verzamel informatie over mijn bezoekers en klanten om twee belangrijke redenen:

  • om de site te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken
  • om klanten beter te kunnen helpen

In sommige gevallen komt het voor dat PCDOKTERBAS je vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals je naam, e-mailadres, etcetera, bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult. Hierbij is altijd aangegeven welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te kunnen nemen over jouw vraag, reparatieverzoek of opmerking.

Je gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. PCDOKTERBAS zal altijd overeenkomstig de AVG handelen. Daarnaast verstrekt PCDOKTERBAS nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. PCDOKTERBAS bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden. Indien je je gegevens wilt laten verwijderen, kun je hiervoor contact opnemen via info@pcdokterbas.nl.

Bij het versturen van je gegevens via pcdokterbas.nl, bijvoorbeeld via een contactformulier, worden je gegevens versleuteld verzonden via een https-verbinding.

PCDOKTERBAS zal persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy & cookies beleid. De gebruiker verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke manier gecommuniceerd worden.